# ΟΓΑ

Ένταξη του ΟΓΑ  στους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων μαθητείας των δομών επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ )
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένταξη του ΟΓΑ στους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων μαθητείας των δομών επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ )

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.