# ΟΓΑ

Διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης

Ότι στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που έχουν υποβάλει μέχρι 31.12.2016 αίτημα συνταξιοδότησης αναγνωρίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση .
Εισφορές για κάθε εισόδημα ακόμη κι αν προέρχεται από περιστασιακές αγροτικές εργασίες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εισφορές για κάθε εισόδημα ακόμη κι αν προέρχεται από περιστασιακές αγροτικές εργασίες

Οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι, από 1η Ιανουαρίου 2017, θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές για κάθε εισόδημα που δηλώνουν ακόμη κι αν είναι αγροτικό και λάμβαναν εξαίρεση από τον ΟΓΑ έως το τέλος του 2016