# ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στα οινοποιεία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στα οινοποιεία

Ομάδα- στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι εργαζόμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, με προτεραιότητα σ’ εκείνους/ες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του κλάδου Οινοποιίας ,αλλά και γενικότερα της Αγροδιατροφής.