# ΟΠΕΚΑ

ΟΠΕΚΑ: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΟΠΕΚΑ: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Για το σύνολο των επιδομάτων διευκρινίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την Εφορία και το υπόλοιπο Δημόσιο.