# ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 Κατανομή αδιάθετων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών σε Οργανώσεις Παραγωγών και μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατανομή αδιάθετων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών σε Οργανώσεις Παραγωγών και μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών

Ως μέτρο στήριξης λόγω απαγόρευσης εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσίας μέτρο στήριξης λόγω απαγόρευσης εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία