# ΟΣΔΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Οι παραγωγοί και οι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ μπορούν να επεξεργάζονται και να υποβάλουν τις ΕΑΕ 2023 στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του gov.gr.