# ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Σταμενίτης: «Επενδύουμε στο διάλογο με τους παραγωγούς για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σταμενίτης: «Επενδύουμε στο διάλογο με τους παραγωγούς για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ»

Ανοίγοντας ένα ειλικρινή και ουσιαστικό δημόσιο διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς του πρωτογενή τομέα, για τη βελτίωση του κανονιστικού και επιχειρησιακού πλαισίου της ΚΑΠ από το πρώτο κιόλας έτος εφαρμογής της.