# ΠΑΤΑΤΑ

Πωλούσε πατάτα για Ελληνική
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πωλούσε πατάτα για Ελληνική

Αγόραζε με ψευδή πεποίθηση το προϊόν ως εγχώριας παραγωγής, καταβάλλοντας αντίτιμο σημαντικά υψηλότερο από την εμπορική του αξία.