# ΠΕΛΛΕΤ

Πρόγραμμα για πέλετ από τα υπολείμματα
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα για πέλετ από τα υπολείμματα

Πρόταση για αξιοποίηση των κλαδεμάτων και των φύλλων των ελαιόδεντρων και των ελαιουργικών υπολειμμάτων, στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων της Μεσσηνίας (Καλαμάτα, Μεσσήνη, Οιχαλία, Πύλου-Νέστoρος)