# ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αύξηση στον ΦΑΠ και μείωση στο χαράτσι της ΔΕΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση στον ΦΑΠ και μείωση στο χαράτσι της ΔΕΗ

Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το χαράτσι θα μείνει ως έχει, αλλά για πολλούς θα είναι μειωμένο. Η είσπραξη θα γίνει και πάλι μέσω ΔΕΗ, ενώ το “κενό” που θα προκύψει στα έσοδα του Δημοσίου θα καλυφθεί από άλλο φόρο στα ακίνητα.