# ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Σε αναμονή από την Commission για εφαρμογή ΠΣΕΑ στον περονόσπορο 2011
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σε αναμονή από την Commission για εφαρμογή ΠΣΕΑ στον περονόσπορο 2011

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ η απάντηση θα είναι τελική (δεν θα υπάρξουν άλλα ερωτήματα που θα απαιτήσουν πρόσθετο χρονικό διάστημα) και καθοριστική για την έγκριση του ελληνικού αιτήματος.