# ΠΓΕ

Αιτήσεις καταχώρισης ονομασιών ως ΠΓΕ: η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από την προηγηθείσα εκτίμηση των εθνικών αρχών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις καταχώρισης ονομασιών ως ΠΓΕ: η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από την προηγηθείσα εκτίμηση των εθνικών αρχών

Η χρήση διαφορετικών όρων και η διαφορετική προστασία η οποία παρέχεται από ΠΟΠ, αφενός, και από ΠΓΕ, αφετέρου, μπορούν να αποκλείσουν τον εν λόγω κίνδυνο σύγχυσης.
Γεωργαντάς στις Βρυξέλλες: Απαιτούνται μαζικές επενδύσεις και στήριξη του γεωργικού τομέα πέρα από τα κονδύλια της ΚΑΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γεωργαντάς στις Βρυξέλλες: Απαιτούνται μαζικές επενδύσεις και στήριξη του γεωργικού τομέα πέρα από τα κονδύλια της ΚΑΠ

Το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αποτελεί κύριο μέσο, μέσω μέτρων όπως η βιολογική γεωργία, η διατήρηση και η ανάπτυξη χαρακτηριστικών του τοπίου, η γεωργοδασοκομία και η μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων.