# ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Η Κομισιόν μας προειδοποιεί για τα πλαστικά απόβλητα
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Κομισιόν μας προειδοποιεί για τα πλαστικά απόβλητα

Τα πιο επικίνδυνα πλαστικά υλικά και ορισμένες πλαστικές σακούλες θα πρέπει να απαγορευτούν έως το 2020, ως μέρος μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον.