# ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Σύσκεψη για τον Αχελώο και τις πλημμύρες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσκεψη για τον Αχελώο και τις πλημμύρες

Μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τα έργα του Αχελώου, ήταν το αντικείμενο σύσκεψης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν η προστασία των έργων για να μην καταρρεύσουν με τεράστιο περιβαλλοντικό κίνδυνο και κόστος για την ευρύτερη