# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2021
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2021.