# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εκκαθάριση πληρωμής αιτήσεων δικαιούχων του Μ11 “Βιολογικές Καλλιέργειες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εκκαθάριση πληρωμής αιτήσεων δικαιούχων του Μ11 “Βιολογικές Καλλιέργειες

Για τις δράσεις της φυτικής παραγωγής το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 21.688.887,44 € και για τις δράσεις της ζωικής παραγωγής το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 14.821.849,12 € πανελλαδικά.