# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 347 χιλ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 347 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, βιολογική γεωργία,υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, γενετικοί πόροι κ.α.
ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους  1.8 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων, πρόωρη συνταξιοδότηση, δωρεάν διανομή γάλακτος, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.