# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές

Οι πληρωμές αφορούν αναδιάρθρωση, αμπελώνων, διανομή γάλακτος, καθεστώς βασικής ενίσχυσης ,νέους γεωργούς,πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες.
Πληρωμές σε 130 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμές σε 130 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, βιολογική γεωργία, αναδιάρθρωση αμπελώνων,διανομή γάλακτος, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.