# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 1.3 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.