# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σχέδια βελτίωσης: Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις πληρωμής
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σχέδια βελτίωσης: Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις πληρωμής

Ειδικότερα, πρόκειται για τους δικαιούχους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας που δεν εντάχθηκαν με την αρχική απόφαση ένταξης πράξεων.