# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πιστώθηκε στους λογαριασμούς των αγροτών η επιστροφή ΕΦΚ για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πιστώθηκε στους λογαριασμούς των αγροτών η επιστροφή ΕΦΚ για το πετρέλαιο κίνησης

Υπενθυμίζεται ότι  δικαιούχοι είναι όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – φυσικά πρόσωπα, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως την 15η Ιουλίου 2022.