# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΑ: Καταβολή επιδομάτων
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΟΠΕΚΑ: Καταβολή επιδομάτων

O ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβληθούν επιδόματα.