# ΠΟΜΙΔΑ

Οι επιπτώσεις της εταιρίας Μαρινόπουλου σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι επιπτώσεις της εταιρίας Μαρινόπουλου σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε πραγματική απόγνωση τους ιδιοκτήτες αυτούς οι οποίοι θα βρεθούν σε πλήρη αδυναμία να πληρώσουν τον σημαντικά αυξημένο ΕΝΦΙΑ .