# ΠΟΠ

Χρυσό Βραβείο για την εξαγωγή Κορυφαίων Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χρυσό Βραβείο για την εξαγωγή Κορυφαίων Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

O Συνεταιρισμός από το 1996 έχει κατοχυρώσει Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης για τα μήλα (ποικιλίες Starking&GoldenDelicious), προερχόμενα από τη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς (Ζαγορά – Πουρί – Μακρυράχη).
Τυρί φέτα made in... USA - Νέες απόπειρες για αμφισβήτηση του ΠΟΠ προϊόντος με προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τυρί φέτα made in... USA - Νέες απόπειρες για αμφισβήτηση του ΠΟΠ προϊόντος με προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια

ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Δανία, Αγγλία έχουν προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, διεκδικώντας το δικαίωμα να πωλούν και αυτοί τυρί με την ένδειξη «φέτα», αν και έχει καταχωριστεί ως ΠΟΠ από την Ελλάδα.