# ΠΡΑΣΙΝΟ

 «Πράσινο Κοτόπουλο»
ΑΤΖΕΝΤΑ

«Πράσινο Κοτόπουλο»

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας από τη σύγχρονη πτηνοτροφία