# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόσκληση συμμετοχής εργαζομένων σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση συμμετοχής εργαζομένων σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική  υποστήριξη για 210 εργαζόμενους, με αντικείμενο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στο θέμα της καινοτομίας.
Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτών

Το ποσό 14.000 ευρώ θα λάβει κάθε αγρότης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης.