# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έγκριση 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020
ΧΡΗΣΙΜΑ

Έγκριση 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020

Η τροποποίηση επανυποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2017, αφού παρασχέθηκαν από τη Χώρα μας οι απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για την αξιολόγησή της.