# ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Κομισιόν: Προστασία των τροφίμων με γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ μετά το Brexit
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κομισιόν: Προστασία των τροφίμων με γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ μετά το Brexit

Η κίνηση αυτή περιλαμβάνεται στη σειρά προσπαθειών από την Κομισιόν να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.
Ξεκίνημα Νέας Περιόδου για τους Ανθοπαραγωγούς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ξεκίνημα Νέας Περιόδου για τους Ανθοπαραγωγούς

Η πρόσκληση προέκυψε από την εσωτερική ανάγκη όλων των ανθοπαραγωγών να επισημάνουν, και να γιορτάσουν, την αναγνώριση από την πολιτεία ότι και τα δρεπτά άνθη και οι πρασινάδες είναι αγροτικά προϊόντα.