# ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Προώθηση ελληνικών προ'ι'όντων και υπηρεσιών στην Ιταλική αγορά
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Προώθηση ελληνικών προ'ι'όντων και υπηρεσιών στην Ιταλική αγορά

Για κάθε ελληνική εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην αποστολή θα εξασφαλιστούν στοχευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους ιταλικών εταιρειών αναλόγως με το επαγγελματικό προφίλ