# ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Πρόστιμο σε όσους κάνουν παράνομη χρήση του όρου «οικολογικό»  ή «οικο»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόστιμο σε όσους κάνουν παράνομη χρήση του όρου «οικολογικό» ή «οικο»

Στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων βάσει του ν.2251/1994, πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για σήμανση με χρήση του όρου «οικολογικό», όταν δεν πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Επιβολή προστίμων για παρατυπίες στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων ΠΟΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιβολή προστίμων για παρατυπίες στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων ΠΟΠ

Διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες, όπου διαπιστώθηκαν παρατυπίες και παραβάσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις καταχωρισμένες ονομασίες γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων.
Επιβολή προστίμων για παρατυπίες στην παραγωγή και διακίνηση βιολογικών προϊόντων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιβολή προστίμων για παρατυπίες στην παραγωγή και διακίνηση βιολογικών προϊόντων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε 10 αποφάσεις επιβολής διοικητικών προστίμων για παρατυπίες στις οποίες προέβησαν εταιρείες και παραγωγοί .