# ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

Oι Ελληνικές επιχειρήσεις  έχουν αξιοποιήσει την πρωτογενή παραγωγή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Oι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει την πρωτογενή παραγωγή

Ο κλάδος τροφίμων και αγροτικών προϊόντων ανέκαθεν ήταν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελλάδας με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις Ευρωπαϊκές αγορές τροφίμων