# ΠΤΗΝΩΝ

Ενημέρωση κυνηγών  για τη συμβολή τους στην προσκόμιση νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση κυνηγών για τη συμβολή τους στην προσκόμιση νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών

Προβλέπεται αποζημίωση των 20 ευρώ των κυνηγών, φυλάκων θήρας και των μελών των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προσκόμιση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές .