# ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Διπλωματική μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο για κάλυψη απωλειών εισοδήματος στους ροδακινοπαραγωγούς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διπλωματική μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο για κάλυψη απωλειών εισοδήματος στους ροδακινοπαραγωγούς

Να παρέμβουν για το θέμα των ροδακινοπαραγωγών τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε στο θέμα των τιμών η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία.