# ΡΟΔΙΑ

Καλλιέργεια ροδιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καλλιέργεια ροδιάς

Η ροδιά (Punica granatum L.) θεωρείται το παλαιότερο καλλιεργούμενο καρποφόρο δένδρο, κατάγεται από την Περσία και η καλλιέργεια της εμφανίζεται στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια.