# ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Νέα ρύθμιση οφειλών για τον αγροτικό τομέα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Νέα ρύθμιση οφειλών για τον αγροτικό τομέα

Νέα πρόγραμμα διακανονισμού για την κατανάλωση ρεύματος από τον αγροτικό τομέα με προκαταβολή του 15% ή 20% της οφειλής τους στη ΔΕΗ και αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε έως 18 ή 24 δόσεις, αντίστοιχα ανακοίνωση η ΔΕΗ.