# ΡΥΖΙ

Μ. Τζελέπης: για τους όρους επιλεξιμότητας των δικαιούχων συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού
ΒΟΥΛΗ

Μ. Τζελέπης: για τους όρους επιλεξιμότητας των δικαιούχων συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού

Η περσινή εμπειρία από την εφαρμογή του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν 924/21-5-2015 Υπουργικής Απόφασης αποδείχτηκε άκρως αναποτελεσματική και καταστροφική για τους ορυζοπαραγωγούς.