# ΣΕΚ

Θέσεις του ΣΕΚ: Για το Νόμο 4691 /2020
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέσεις του ΣΕΚ: Για το Νόμο 4691 /2020

Μέτρα αντιμετώπισης των ελληνοποιήσεων και προστασίας των ΠΟΠ προϊόντων, παράταση των αδειοδοτήσεων σταυλικών εγκαταστάσεων, διαχειριστικά σχέδια βόσκησης κ.α