# ΣΕΚ

ΣΕΚ:  Επείγοντα μέτρα για την κτηνοτροφία- πτηνοτροφία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕΚ:  Επείγοντα μέτρα για την κτηνοτροφία- πτηνοτροφία

Οι κτηνοτρόφοι – πτηνοτρόφοι της χώρας μας βρίσκονται σήμερα σε πολύ δύσκολη κατάσταση, μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα τις τραπεζικές και φορολογικές.