# ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ

Στα 4 εκ. ευρώ ετησίως η συνδεδεμένη στα μήλα
ΒΟΥΛΗ

Στα 4 εκ. ευρώ ετησίως η συνδεδεμένη στα μήλα

Ο αρμόδιος υφυπουργός, στην απάντησή του στον κυβερνητικό βουλευτή, αρχικά  αναφέρεται στη συνέχιση της συνδεδεμένης ενίσχυσης μήλων και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της μεταβατικής περιόδου 2021-2022.
 Δέσμευση του ΥΠΑΑΤ για διατήρηση συνδεδεμένων και διεκδίκηση νέας περιβαλλοντικής ενίσχυσης για κτηνοτρόφους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δέσμευση του ΥΠΑΑΤ για διατήρηση συνδεδεμένων και διεκδίκηση νέας περιβαλλοντικής ενίσχυσης για κτηνοτρόφους

Άλλωστε αυτή η μορφή της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας, κατά βάση εκτατική, έχει αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αναμφισβήτητα προσφέρει περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία.