# ΣΤΕ

ΣτΕ: Συνταγματικός ο Φ.Α.Π.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: Συνταγματικός ο Φ.Α.Π.

Οπως έχει προσδιοριστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα-δήλωση ΦΑΠ βάσει του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού αγοραίας αξίας