# ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Συγκομιδή ακτινιδίων
ΓΕΩΡΓΙΚΑ

Συγκομιδή ακτινιδίων

Έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων των πρώιμων ποικιλιών Green Light & Summer Kiwi για το νομό Καβάλας, η 23η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.