# ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άνιση συνταξιοδοτική αντιμετώπιση πρώην εργαζομένων της ΕΒΖ
ΒΟΥΛΗ

Άνιση συνταξιοδοτική αντιμετώπιση πρώην εργαζομένων της ΕΒΖ

Συνεπώς, στις αποζημιώσεις που δικαιούνται αντί εφάπαξ, ως εργαζόμενοι με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα έπρεπε να υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος ως άθροισμα του χρόνου στο δημόσιο.