# ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Θετική αξιολόγηση της αγοραστικής εμπειρίας στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ από τους Έλληνες καταναλωτές
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θετική αξιολόγηση της αγοραστικής εμπειρίας στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ από τους Έλληνες καταναλωτές

Το γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την αγοραστική εμπειρία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ.
Το όνομα του διάδοχου σχήματος είναι «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Το όνομα του διάδοχου σχήματος είναι «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης

Ο προβλεπόμενος σχεδιασμός των αποτελεσμάτων της νέας εταιρείας Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο αφορά συνολικά 21 έτη.