# ΤΕΛΗ

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Με τις ως άνω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2019, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.