# ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την επίτευξη συνολικής μείωσης 40% σε σχέση με το 1990 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.