# ΘΕΣΕΙΣ

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις 183 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανίας Ζάχαρης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις 183 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανίας Ζάχαρης

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα τριών (183) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της ΕΒ