# ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Ένταξη κοινωνικών και προνοιακών δομών σε ευνοϊκά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένταξη κοινωνικών και προνοιακών δομών σε ευνοϊκά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Με πρωτοβουλία του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, προωθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και η απαραίτητη Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ενταχθούν σε θεσμό αντίστοιχο του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.