# ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διευκόλυνση των διαδικασιών για την χορήγηση και διατήρηση του αγροτικού τιμολογίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διευκόλυνση των διαδικασιών για την χορήγηση και διατήρηση του αγροτικού τιμολογίου

Τα ίδια ισχύουν και για όσους εξυπηρετούνται από συλλογικά δίκτυα υδάτων ΤΟΕΒ ή Δήμους με τη διαφορά ότι την οριστική Άδεια Χρήσης Νερού από τη Δ/νση Υδάτων αντικαθιστά η Βεβαίωση του Φορέα Διαχείρισης ΤΟΕΒ ή Δήμου.