# ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ως αντίδοτο στην κρίση του τουρισμού
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ως αντίδοτο στην κρίση του τουρισμού

Η πανδημία και η συνεπαγόμενη κατακόρυφη μείωση των εισπράξεων από τον τουρισμό μας υπενθυμίζει πως οι οικονομίες που βασίστηκαν σε «μονοκαλλιέργειες» είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε οικονομικές κρίσεις.
ΔΝΤ ελληνική οικονομία: Θα ξεπεράσουν το 2% του ΑΕΠ οι απώλειες από τον τουρισμό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ ελληνική οικονομία: Θα ξεπεράσουν το 2% του ΑΕΠ οι απώλειες από τον τουρισμό

ΔΝΤ ελληνική οικονομία: Για λιγότερα έσοδα προειδοποιεί με έκθεσή του ο οργανισμός εξαιτίας της μεγάλης πτώσης του τουρισμού. Η Ελλάδα στις δέκα πιο πληττόμενες χώρες.