# ΤΡΑΠΕΖΑ

Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με τον  Αγροτικό  Συνεταιρισμό Ιεράπετρας «Ανατολή»
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ

Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιεράπετρας «Ανατολή»

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους